Danışmanlık Hizmetleri

Müşterinin işinin bilgisayarlaştırılmasında gerekli danışmayı sağlamak için müşterinin iş ortamının çalışıldığı önemli hizmetlerden biridir.

ONYX Pro Sistemleri çeşitli iş piyasa aktiviteleri ile uyumlu çok sayıda konfigürasyon seçeneğine dayanır. Pek çok farklı sektörden iş adamları ONYX Pro’yu tercih etmektedir.

Lütfen aşağıdaki bağlantıları ziyaret edin:
Şirketimizin sağladığı proje bilgisayarlaşması ve yazılım gelişimi danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibi çeşitlidir:
 1. Tam ve kısmi bilgisayarlaşma projelerinin tüm gereksinimleri için çalışmalar hazırlama hizmeti.

 2. İş girişimleri ve hizmet organizasyonları için kurumsal değişim veya gelişim projeleri tasarlama hizmeti.

 3. Bilgisayarlaşmaya geçen müşterileri, bu süreçte destekleme ve ONYX Pro’dan en yüksek fayda sağlamaları için onları eğitme ve bilgilendirme hizmeti.


Ön İnceleme:
Onyx Pro danışmanı, bilgisayarlaşma projesindeki ilgili kişiler ile görüşerek, görevleri için gerekli belgeleri gözden geçirerek ve aşağıdaki sonuçları elde etmek için yeterli bilgi toplayarak bilgisayarlaşmaya geçirme hizmeti alan müşterilerin işletmeleri hakkında alan çalışması yapar:
 1. Müşteriyi aktivite türüne, işletme boyutuna ve şubelerine, günlük işlem yoğunluğuna ve diğer yararlı göstergelere göre sınıflandırma.

 2. İhtiyaçları müşteri bakış açısına, işletmelerinin bilgisayarlaşması hakkındaki vizyonuna göre çözülmesini istedikleri sorunları ve ulaşmak istedikleri durumları tanımlama.

 3. Müşterinin elde etmek istediği sonuçları ve çıktıları tanımlama.

 4. Müşteri işletmesindeki iş döngüsünü, görevlerin kurumsal ilişkilerini ve bunların verimlilik seviyesini çalışma.

 5. Müşteri çevresindeki, bilgisayarlaşma projesinde kullanılması gereken pozitif fırsatları saptama.


Danışmanlık Hizmeti Sağlama:

Müşteri çevresi, gereksinimleri ve düzenleyici durumları çalıştıktan sonra ONYX Pro Danışmanı çok sayıda gerekli bileşen için danışmanlık hizmeti sağlar. Bu bileşenlerin en önemlileri aşağıdaki gibidir:

 1. Nihai sonuç olarak müşterininkine benzer aktivitelerin ONYX Pro Sistemleri’ndeki başarılı tecrübelerini gözden geçirmek.

 2. ONYX Pro Sistemleri tarafından sağlanmak üzere sorunların üstesinden gelmek, gereksinimleri karşılamak ve istediği sonuçları elde etmek için doğrudan çözümleri göstermek.

 3. Eksiklikleri gidermek ve ona yeni hedefler getirecek olan pozitif fırsatlar bilgisayarlaşmaya geçiş için müşteri kararının önemini vurgulamak.

 4. Gerekli yazılım ve üstesinden geleceği durumlar, geçiş yapacağı iş ortamı ve başa gelebilecek beklenmedik sonuçlar hakkında uygun çözüm projelerinin özetlerini müşteriye iletmek.

 5. Müşteri ile tartışılması gereken müşterinin hesapsal kişilikleri arasında bağlantı kurma tekniği, aktivitelerinin gereksinimlerini karşılamak için yazılım esnekliği ve istedikleri raporları tasarlama vb. gibi en önemli teknik detayları sağlamak.

 6. Onyx Pro kullanarak uyarlama, işleme, girdi özellikleri, işletmenin gücünü ve verimliliğini arttıran çeşitli ve kapsamlı raporları ve düzenleme, geliştirme, büyütme unsurları ile elde edebileceği sonuçları sunmak.

 7. Müşteriye, düzenleyici unsur, ekipman, kullanıcı eğitimi ya da bunun gibi konularda bilgisayarlaşmaya geçiş durumunun gücünü destekleyen gerekli tavsiyeleri vermek.

 8. Satın alma kararından müşteri ofisindeki son yazılım uygulama oturumuna kadar müşterinin tüm bilgisayarlaşmaya geçiş aşamalarını açıklayan önceden hazırlanmış uygulama planı özetini sunmak.

 9. Onyx Pro Sistemi hakkında müşterinin ihtiyacı olan ek bilgileri sağlama


Yürütme Programı:
 • ONYX Pro ERP tarafından sağlanan danışmanlık hizmeti çalışma sonuçlarına göre, doğaçlama ya da başarısız tecrübeden uzak bir şekilde işletmesinde uygulanmak üzere en iyi çözümler müşteri ile görüşülecektir. Daha sonra, çalışma sonuçları gerekli sözleşmelerin yapılmasını da içine alan ve müşterinin ONYX Pro Sistemleri ile görevlerini yerine getirmesi ve onu kullanmanın sağladığı avantajlardan yararlandığı çalışma programına aktarılır.

 • Daha sonra çalışma sonuçları, müşteri ile gerekli sözleşmeleri sonlandırmak ve ONYX Pro ERP aracılığıyla yönetici planının müşteri görev uygulamasında sona ermek üzere hazırlanması ve hizmetlerinin avantajlarından yararlanmak için iş yürütme programına aktarılır.