Çözüm Uygulaması

Uygulamanın Genel Hedefleri:
 1. Kullanıcıların, bilgi ve yeteneklerini direk olarak çalıştıkları yerlerde uygulaması.

 2. ONYX Pro Uygulama Danışmanları’nın yardım ve gözetimi ile konfigürasyon, tablo geliştirme, grup kurma ve müşterilerin yetki aşamalarını, müşterilerin iş aktivite doğasıyla ilerletmek.  

 3. Sistem kabiliyetlerinin kullanımı için müşteri personeline gerekli güveni vermek.

 4. Uygulama planında tanımlanan süre içerisinde müşterilerin, yazılım kullanımına güvenle bağlanmasını garanti etmek.


 
Uygulama Metodu:
 1. Uygulama süreci çıktılarını etkileyen her şey üzerine müşteri ile ön hazırlık ve anlaşma.
 2. Müşteriler için açık hedefler ve görevler ile uygulama zaman planı tasarlama.  
 3. Çalışma oturumlarında kullanıcının da katılımını sağlayan atölyeler uygulama

Uygulama Hazırlığı:

Danışman, müşteri için ONYX Pro’nun bir çözümünü ya da çözüm grubunu uygulamak üzere görevlendirildikten sonra gerekli hazırlık adımlarına başlar. Bu adımların en önemlileri şunlardır:
 1. Müşterinin sözleşme detaylarını gözden geçirme ve sorumlu kişinin iletişim bilgilerini edinme.

 2. Müşterinin statüsüne benzeyen önceki tecrübeleri inceleme.

 3. Görev için gerekli kalite modellerini alma ve müşteri bilgisi için bir model tasarlama.

 4. Müşteri iş ortamı ve gereklerini çalışmada ziyaret önemli olduğu için müşteri ile randevu ayarlama.

 5. Müşterinin sistemlerin uygulanmasındaki genel vizyonu hakkında en üst yöneticiden bilgi alma.  

 6. Uygulama sürecinde danışman ile bir araya gelecek olan ve raporları imzalama yetkisi olan sistem yöneticisi ile bağlantı kurma.

 7. Müşterilerin bilgilerinin hazır olduğundan ve bunların kalite seviyelerinden emin olma; ayrıca geliştirmek üzere tavsiye verme.

 8. Uygulama planı tasarlama, bunu müşteri ile tartışma ve imzalama.

 9. Önceki ziyaret sonuçlarına ve uygulama planı gereksinimlerine göre sonraki ziyaretleri düzenleme gereği.


Uygulama Planı:            

Bir ya da bir grup Onyx Pro çözümünün uygulanması için en önemli bileşenler aşağıdaki gibidir:
 1. Bir veya bir grup çözümü sisteme uygulamak için ihtiyacınız olan süreyi tanımlamak.

 2. Uygulama oturumlarının görevlerini ve hedeflerini günlük planların günlerine göre dağıtma, başlama ve tamamlama zamanlarını tanımlama.   

 3. Plan maddelerini yürütmede danışmanın ve müşterinin görevlerini belirleme.

 4. Uygulama sürecine, yetkili sistem yöneticisi adayı gösterimine ve çalışma yerini belirlemeye dahil olacak müşteri takımını belirleme.​


Uygulama Oturumu:

Uygulama Danışmanı’nın, ONYX Pro programlarının uygulanma ziyaretlerindeki genel ve sürekli görevleri şöyledir:
 1. Çalışmayı yedeklemek ve kararlaştırılan şekilde kaydetmek.  

 2. Uygulama planında belirlenen görevleri, eğitimin resmi bir iş oturumunda yapılması şeklinde yürütmek.

 3. Kullanıcıların yerine işlerini gerçekleştirmeden onlara sistemi kullanma şansı tanımak ve hatalarını düzeltmek.

 4. Kullanıcılarla tartışmak ve onların çalışma oturumundan bilgi ve yetenek edindiklerinden emin olmak.

 5. Performanslarını geliştirmek veya gelecek oturumlara gerekenleri hazırlamak için kullanıcılara gerekli tavsiyelerde bulunmak.

 6. Ayrılmadan önce müşteri ile çalışma oturumunun kayıt veya raporunu imzalamak.

 7. Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM)’ndeki müşteri ile onun hesabına yaptığı ziyaret tecrübesini eklemek.


Uygulamanın Tamamlanması:
 1. Müşteriye yapılan ilk temel ziyarette hazırlanan ve imzalanan plana göre müşteriler ile uygulamanın gerekli oturumlarını tamamlamak gereği.

 2. Kullanıcı performanslarını ve yaptıkları işlemleri denetlemek, müşteri için önemli olduğu düşünülen rapor formatları yayınlama ve bunların danışman tarafından müşterinin varlığında incelenmesi ve müşterinin bu çıktıları imzalaması için sondan bir önceki uygulama oturumunu gerçekleştirme.

 3. Danışmanın sistem yöneticisinin işlerini yürütmesini ve diğer kullanıcıların performanslarını kontrol etmek ve müşteri bilgilerini yedeklemek için son uygulama oturumunu gerçekleştirme.

 4. Son uygulama oturumunu tamamladıktan sonra uygulama danışmanı, ONYX Pro sistemlerini kullanma sorumluluğunun müşteriye geçtiğini belirten uygulama süreci tamamlanma kayıtlarını, müşteri ile imzalama.