Kullanıcı Eğitimi

 
Eğitim, sistemin işlevleri ve yararları hakkında kullanıcılara yeterli bilgi vermek açısından oldukça önemli bir görevdir. Üç şekilde gerçekleştirilir:
 1. ONYX Pro ERP şubelerinde uygulamalı eğitim derslerine katılmak. Bu eğitim derslerinde kullanıcılar, sistemler hakkında öğrenmesi gereken her şeyi yüksek donanımlı laboratuarlarda ortalama 20 saatte profesyonel eğitimcilerden öğrenir.

 2. Yazılım uygulaması hizmeti ile yerinde eğitim. Bu eğitimin ayrıntıları linkte verilmiştir: Yazılım Uygulaması 

 3. Müşteriye gerekli bilgiyi sağlayarak veya teknik destek sağlamadaki performans yeteneklerini geliştirerek devamlı eğitim. Bu eğitimin ayrıntıları linkte verilmiştir: Teknik Destek 

 


Eğitim Metodolojisi:
 1. ONYX Pro’nun her bir sistemi, farklı eğitim oturumlarında veya Mali Sistemler, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. gibi pek çok sistemi içeren eğitim programları ile kursiyerlere sunulan bağımsız konulu, bilgilendirici birimler olarak görülür.

 2. Her bir eğitim programının, eğitimi planlamak için amaç, giriş, aşamalar, kullanılan araçlar, katılım, belirlenen süre, kursiyerlerin fayda ölçümü gibi her seviyeden konuları ve tüm elementleri içeren bir eğitim planı vardır.

 3. Her eğitim oturumu üç kısımdan oluşur: teorik, pratik ve uygulamalı. Böylece kursiyerler, eğitim konularında gerekli bilgi ve yetenekleri edinir.

 4. Kendiliğinden öğrenme, mevcut yönergeleri kullanma ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilmesi için eğitilirken, kursiyerleri katılımcı eğitim ve performans ile teşvik eder.

 5. Kursiyer, ONYX Pro Yazılımını eğitildiği konularda kullandığına dair eğitim sertifikası isterse, aşağıdaki gerekleri yerine getirmelidir:

 • Eğitim programına en azından %80 oranında katılım.
 • Eğitim oturumu aktivitelerine %50’den fazla katılım.
 • Eğitim programındaki teorik ve pratik sınavlarını en az %70 ile geçmek.

Eğitim Uygulama Mekanizması:
 • Müşteriler ONYX Pro ERP yazılımını aldığında, sözleşme sistemler üzerinde çalışacak kararlaştırılan sayıda müşteri elemanı eğitmeyi içerir

 • Müşteri, eğitim için aday bilgilerinin doldurulacağı resmi formu, yazılımı satın aldığı şubeden alır.

 • ONYX Pro ERP eğitim koordinatörü, kursiyerlerin ve müşterilerin, eğitim zamanı, bileşenler ve gereksinimlerini ayarlar. Ayrıca eğitim programının, müşterilerin personeli ile uygulanmasını takip eder.

 • Kursiyerler için eğitim programı şubedeki eğitim merkezi tarafından belirlenen zaman periyodunda gerçekleştirilir. Üstelik kursiyerler, eğitim materyallerinin elektronik kopyasını alır.

 • Eğitim programının uygulanması, kursiyerlerin devamlılık göstermelerine ve eğitim aktivitelerine olan günlük katılım durumuna bağlıdır.

 • ONYX Pro ERP’in Eğitim Metodolojisi’nin 5 No’lu maddesine göre her kursiyerin, eğitim programı konularını tamamladığına dair sertifika alma hakkı vardır.