• ONYX Pro ERP

ONYX Pro ERP Bilgi


N Module N Integral Solutions
1 Sistem Konfigürasyonu
1. Genel Konfigürasyon
2. Genel Girdiler
2 Sistem Yönetimi
3. Kontrol ve Yetkiler
4. Kapatma ve Kilitleme
3 Genel Muhasebe Sistemleri
5. Büyük Defter
6. Denetleme ve Gönderme
7. Akreditif Yönetimi
8. Bütçe Yönetimi
9. Varlık Yönetimi
4 Envanter Sistemleri
10. Envanter Yönetimi
11. Stok Sayımı
5 Müşteri Sistemleri
12. Müşteri Hesapları
13. Satış Yönetimi
14. Dağıtım Yönetimi
15. Bakım Hizmetleri
6 Tedarikçi Sistemleri
16. Kredi Yönetimi
17. Tedarikçi Yönetimi
18. Satın Alma Yönetimi
19. Devam Kontrolü
20. Bordro
7 İnsan Sermayesi Yönetimi Sistemleri
21. İnsan Kaynakları Yönetimi
22. Elektronik Mesaj Hizmetleri
23. Dış Sistemler ile Bağlantı
8 Yardım Sistemleri
24. Yardım ve Yönergeler
25. Personel Self Hizmeti
9 Yönetim Raporları Sistemleri
26. Yönetim Raporları (YBS)
27. ONYX Mobil
28. ONYX B.I. (İş Zekası)
29. Performans Göstergeleri (Dashboard)
10 Endüstriyel Yönetim Sistemleri
30. Üretim Kontrol Yönetimi
31. Üretim Kalite Yönetimi
11 Farklı Alanlarda Özelleşmiş Sistemler
32. ONYX Pro Lite
33. Satış Noktası Sistemi
34. Döviz Bozdurma ve Transfer
35. Limuzin Hizmeti Yönetimi
36. Gayrimenkul Yönetimi
37. Kargo Yönetimi
38. Benzin İstasyonu Yönetimi
39. Hakediş Raporu Yönetimi