• ONYX Pro ERP

ONYX Pro ERP Yükselt

Bu, ONYX Pro Yazılımı’nın 7.1 versiyonudur. 01.01.2018 tarihinden itibaren müşteriler, önceki versiyonlarını yükseltebilirler. ONYX Pro geliştirme ekibi pek çok çalışmanın, araştırmanın ve tecrübenin özünü kattığı için tüm müşterilerimiz için önemlidir. Orta Doğu’daki müşterilerimiz, bunun gelişimine katkı sağlamışlardır ve bu versiyonda, işlerini geliştirmede onlara yardımcı olacak şeyleri bulacaklardır.

Neden ONYX Pro ERP’e yükseltmeliyim?
 
Kullanıcıların ONYX Pro ERP’e yükseltmeye karar vermelerini sağlayacak pek çok sebep vardır. Bunlardan bazıları:
 1. Oturum açma, işleyiş yöntemi ve yeni mantıksal sınıflandırmada, kullanıcıların performansına pek çok kolaylık sağlayan yeni bir kullanım çevresi.  

 2. Önceki versiyonun eksikliklerinin giderilmesi.

 3. Tüm farklı modüllere yapılan pek çok ekleme ve iş prosedürlerinde ticari şirketlerin ihtiyacı olan yeni bileşenleri sunan özellikler.

 4. ONYX Pro ERP sistemlerinin, bileşenlerinin bilgisayarlaşma ilişkisi ile birleşerek işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamada entegre olması. Bu, kurumsal iş ve örgütsel çalışmanın yeni bir aşamasına geçiş için bir dönüm noktasıdır.


ONYX Pro ERP’in En Önemli Gereksinimleri
Bu gereksinimler ONYX Pro ERP’in sunduğu avantajlarından en iyi şekilde yararlanmanın en önemli yolu olarak görülmektedir. Bu gereksinimler çalışma birimindeki teknik ayarlar veya örgütsel ihtiyaçlardır:
 1. İlk olarak, müşterilerimizin Windows İşletim Sistemi, ORACLE veritabanı gibi orijinal bir yazılıma sahip olmalarını öneriyoruz.

 2. Yazılım ekranlarında en iyi görüntü kalitesini elde etmek için, kullanıcıların ekranları (1024×768) çözünürlüğü desteklemelidir.

 3. İliştirilmiş belgelerinin kopyalarının boyut bakımından, mali belgeleri arşivleme özelliğini kullanmak için hazırlanan bilgi için özelleştirilmiş sunucuyu etkilememesi amacıyla farklı bir sunucu hazırlar, ayrıca ekli kullanıcıların belge arşivlemesi için tarayıcı aygıta ihtiyaç vardır.

 4. Bordro veya Varlıklar gibi bazı ONYX Pro programlarını ayrı olarak kullananları göz önüne alarak yükseltme, tüm bu program işlemlerini, mali yazılımın geriye kalanları ile entegre bir bağlantı sağlayacaktır. Bu, örgütsel, finansal ve yönetimsel hazırlıklar gerektirebilir.

 5. Yükseltmeden ve en son girdi işlemine kadar yedeklemeden önce gözden geçirme ve kapatma. Bu, yükseltme sürecinden önceki uyarının temel bir gereksinimidir.


ONYX Pro ERP’e Yükseltme İşlemi
ONYX Pro ERP’e yükseltme uygulama süreci iki seçenek ile sunulmaktadır:
 • Müşterinin Kullandığı Sistemleri Yükseltme:

Bu yükseltmenin etkileri, müşterilerin kullandıkları sistemlerin ekleme ve özellikleri ile görülür ve birbirlerine entegrasyonunu sağlar.
Yükseltme süreci, yakın bir şubenin teknik destek departmanı ile iletişime geçtikten sonra müşteri ofisine gelecek olan ONYX Pro teknik destek mühendisi tarafından uygulanır.
ONYX Pro'nun herhangi bir şube veya acentesinde eğitilen ve yükseltme için gereken dosyaları alan herhangi bir müşteri sorumlusu tarafından da uygulanabilir.

 • Tüm ONYX Pro ERP’e Yükseltme:

Bu yükseltmede müşteri, kullandığı sistem için gerekli güncellemeleri ve ayrıca, şirketinin ihtiyacı olan fakat kendisinde bulunmayan ONYX Pro’nun diğer sistemleri alır.
Müşteriler bu tür güncellemeleri, aktivite doğası ile uyumlu ONYX Pro (ERP) ile işlerinin bilgisayarlaşmasını geliştirmede onlara tam danışmanlık sağlayacak yakınındaki herhangi bir satış noktasından alabilir.
Bu durumda, müşteri ek sistem için ücret ödemelidir. ONYX Pro mühendisleri ve danışmanları yeni sistem indirir, güncellemeler sağlar ve kullanıcıları eğitir.