• قائمة أونكس برو ERP

ONYX Pro ERP Yepyeni

 
Yepyeni:

OnyxPro yıllardır araştırma ve çalışma yapmaktadır ve müşterilerimize hizmet vermektedir. Pek çok ülkedeki müşterilerimizin başarısı ve tecrübeleri bize çalışma ortamı ve gelişim için analiz ortamı ve yeni versiyonlar yayınlama fırsatı sunmuştur. ONYX Pro ERP’te bulacağınız en önemli merkez noktaları aşağıda verilmiştir:
 1. ONYX Pro ERP Çözümleri, çeşitli faaliyetler için sahip olduğu tüm çözümleri ile, iki parçadan oluşmaktadır. Birincisi, bir müşterinin gereksinim duyabileceği, idari ve mali sistemler gibi ana sistemlerdir. Diğeri ise müşterinin kendi alanı için gereksinim duyabileceği, satış noktası, endüstriyel yönetim ve gayrimenkul sistemleri gibi özelleşmiş sistemlerdir. Bunları ayrıca ONYX Pro ERP’den inceleyebilirsiniz.

 2. İşletmenin kurumsal idari yapılanmasını desteklemek için müşteri, konfigürasyon ve girdi yönetiminin aynı yerde olması sayesinde tüm ONYX Pro ERP mali, idari ve rapor sistemlerine tek bir pencereden ulaşabilir. Üstelik işletmenin ONYX Pro paketinde tüm sistemler birbiri ile işlevlerinde ve veritabanında bağlantılı ve entegre olduğu için her bir sisteme ayrı ayrı girilebilmektedir.

 3. ONYX Pro (ERP) 7.1 versiyonunda, 41 modülün hepsi tek bir arayüze sahiptir ve kullanıcı sadece adını ve şifresini yazarak oturum açar. Konfigürasyon ve girdi yönetimi, Çözüm Yönetimi tarafından yönetilir.

 4. İşlevlerini kolaylaştırmak için, organizasyon şemasında yapısal gelişim üçe ayrılır, envanter kalemleri sınıflandırılır ve bazı modül bileşenleri bir yerden başka bir yere aktarılır. Örneğin; Hesap Cetveli, Genel Muhasebe Sistemleri yerine Sistem Konfigürasyonu’na eklenmiştir.

 5. Kullanıcı iş çevresinde kendi gizliliğini şekillendirebilir. Örneğin; herhangi bir temayı, favori ekranlarını seçebilir ve isterse, açık pencereden seçilen herhangi bir ekrana gitmek ve aynı ekrana tekrar dönmek için bunları sıraya koyabilir.

 6. Muhasebe kayıtlarına ekli belgeleri gösterme süreci, iş adamları için endişe sebebi olmaktan çıkmıştır. Çünkü ONYX Pro 7.1 versiyonu, tüm bu belgeleri, iş ağı içinde tanımlanmış düzeylere göre arşivlemeyi sağlamak için tanımlanan dosyaları arşivler.

 7. Tecrübe ve çalışmanın bir sonucu olarak, girişimcilerin örgütsel performansını bilgisayarlaştırmada entegre edilmiş seçenek hizmeti sunmak amacıyla ONYX Pro yazılımı 7.1 versiyonunda pek çok yenilikler ve özellikler geliştirilmiştir.


Yeni Eklenenler:
 1. Hesapsal kişiliğin pek çok şube ve şirket içerebilmesi.

 2. Bazı giriş ekranlarındaki zorunlu alanların belirtilmesi ve gerekli olan ekranlarda sınıflandırma yapma yetkisi.  

 3. Şubeler arasında cari hesaplar için otomatik olarak girdiler oluşturma.

 4. Kullanıcıya birden fazla şubede oturum açma, herhangi bir şubenin belgelerini başka bir şubede yayınlama ve bunları sistemden çıkmadan gerçekleştirme yetkileri verme.

 5. Hesap detaylarını (genel – kasa – banka – müşteri – tedarikçi – personel) elde etmek için Hesap Cetveli ekranında ayrıntılı hesapların çeşitliliği.

 6. Bilgi Yönetimi Sistemi’nde finansal oranlar ve önemli istatistikler ile finansal analizler.

 7. Barkodları özel bir ekran aracılığıyla pek çok seçenekte basma.

 8. F5’e basarak, satın alım ve satın alım sipariş faturalarındaki küçük kalem bilgilerini görüntüleme.

 9. Herhangi bir envanter işlem ekranından, kalem işlemlerini pek çok seçenek ile görüntüleme.

 10. Varlık Yönetimi Modülünün, aktiviteler ve bağımsız proje gizlilikleri ile uyumu; ayrıca, varlık hareketi, amortisman bilgisi, varlık bakımı, belge türleri vb. eklenmesi.

 11. Varlık Yönetimi Sistemini, özel bir ekranda Satın Alma Sistemi ve varlıkların açılış bakiyesi ile bağlama. Bunların pek çok farklı seçenek ile varlığa uygulanabilmesi.

 12. Veritabanı bilgisi, konumu ve boyutunu görüntüleme.


Yeni Özellikler:
 1. Müşteri siparişlerini onaylama veya gönderme emrini kaydetme gibi bakiye veya işleme bağlı olarak tanımlanan seçenekler doğrultusunda üst düzey yönetime veya müşterilere elektronik mesaj gönderme.

 2. Aylık kapatma seçeneğini her şube düzeyinde onaylama.

 3. Temsilciyi müşteriye ve kasaya bağlama. Müşteri için birkaç temsilci görevlendirme yeteneği ve müşteri bakiyesini bir temsilciden diğerine aktarma.

 4. Belge detaylarını araştırma ve belge kayıtlarını dikey olarak görüntüleme.

 5. Hesap hareketi, müşteri, tedarikçi, kasa, banka, maliyet merkezi, proje ve aktivitelerin işlemlerini görüntülemek için F5 tuşunu kullanma.

 6. Tanımlanan ekranı, kullanıcı veya kullanıcıları belirli bir süre için kilitleme.

 7. Tüm envanter işlemlerindeki toplanan kalemlerle ve toplanan bir kalemi sökme kabiliyeti ile ilgilenme.

 8. Ücretlendirme düzenleme sürecini girdiler ile kontrol etme.

 9. Çoklu gönderme emri ekranını, çoklu fatura yayınlama için kullanma.

 10. Hizmet kalemlerini, tüm yerel satın alım işlemlerinde destekleme.

 11. Garantilerin muhasebe girişlerini yaparak gönderme veya göndermeme kabiliyeti ile kontrol etme.

 12. Pozisyonlarında ve gruplarında, yeni bilgilerin yeni alanlarını varlık bilgilerine ekleme ile varlıkları piramit biçiminde organize etme kolaylığı.

 13. Üretim miktarına göre veya doğrusal amortisman yöntemi ile varlık amortismanı uygulama.

 14. Herhangi bir raporu veya belirli raporları denetlemek için özel yetkiler verebilme.

 15. Bildirim ayarlarını kontrol etme.

 16. Hesap bildirim cetveli ve mali çizelge formatlarını daha esnek tasarlama seçenekleri ile geliştirme.

 17. Bağlantı noktasında herhangi bir sorun meydana gelmesine karşın direk olarak yönlendirileceği yedek sunucuyu destekleme.

 18. Kalemin tüm işlemlerini görüntüleme kabiliyeti olan herhangi bir ekrandan yardım alma.