Uzmanlık

 
Kaynaklarını planlamaları ve yönetmeleri, onları bir arada tutma ve sürekli büyüme mekanizmaları, kurumsal gücün güçlendirilmesi ve başarılarını, kârlarını ikiye katlama ve hedeflerine ulaşma iradelerini desteklemek için işletmelere yazılım ve sistemler üretir ve geliştirir. Farklı aktiviteler için pek çok farklı sistem üretmeleri ve Orta Doğu'daki binlerce müşteri tarafından kullanılan iş sektörleri için çözümler sağlar.

Ürettiğimiz
Çözüm Paketlerimize bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz… 

Müşterilerimize uygun aşağıdakiler gibi çözüm paketleri sunuyoruz:

Onyx Pro ERP
Orta ve büyük ölçekli ticari girişimlerin, çeşitli endüstriyel ve ticari sektörlerde kurumsal yapı için duydukları gereksinimlerini karşılamak adına ERP Çözümleri sağlar. ORACLE veritabanı ile geliştirilmiştir. İşletmelerdeki tüm önemli pozisyonlara hizmet eder.
                                 Daha fazla bilgi için: 
www.onyxproerp.com 

Motakamel Plus ERP
Orta ölçekli ticari girişimler için muhasebe ve yönetim programları paketidir. Görevlerini en verimli şekilde yerine getirmesi için MS SQL Server veritabanı ile geliştirilmiştir.
                                 Daha fazla bilgi için: 
www.ultimate-sa.com/en/motakamelplus 

Almotakamel Pro
Genel Muhasebe, Envanter, Satış, Satın Alma modüllerini içeren bir pakettir. Küçük ölçekli girişimleri düzensizlikten düzene geçirdiği ve büyüme ve genişlemelerine öncülük ettiği için bu girişimlerin en önemli gereksinimi olarak görülmektedir.
Daha fazla bilgi için: 
www.almotakamelpro.com 

Bilgisayarlaşma Projeleri:
Şirketlerimiz, hükümet, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve özel işletmelere ait özel bilgisayarlaşma projeleri uygulamada engin bir tecrübeye sahiptir. Arap bölgesinde başarılı çalışmalarımız vardır.
Daha fazla bilgi için: 
www.ultimate-sa.com/en/computingprojects